Kwalitatieve thuiszorg tussen Bredene en De Haan dankzij Venio Thuisverpleging

Onafhankelijk en gemotiveerd: dàt is Venio Thuisverpleging ten voeten uit.

Het team van Venio Thuisverpleging weet wat zorg is. Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller staan onze tien gediplomeerde verpleegkundigen elke dag klaar om u de beste zorgen te geven. Ons team van erkende thuisverzorgers biedt u een brede waaier van verpleegkundige zorgen aan huis.

En daarbij staan een persoonlijke benadering en discretie altijd centraal. Het maakt geen verschil bij welke mutualiteit u aangesloten bent. U kunt steeds op Venio Thuisverpleging een beroep doen, zolang u in de regio De Haan of Bredene woont en ons een voorschrift van uw arts (of specialist) en twee klevers van de mutualiteit overhandigt.

Onze verpleegkundige thuiszorgen

diensten

Infusietherapie

Aanbrengen en verversen van infusen voor het intraveneus (in de ader) toedienen van geneesmiddelen en pijnbestrijders.

diensten

Inspuitingen en/of toediening van medicatie

Op voorschrift van de behandelende geneesheer komen we langs voor het geven van inspuitingen of het toedienen van medicatie.

diensten

Lavementen

Omwille van het gevaar op inwendige verwondingen mogen lavementen enkel geplaatst worden door verpleegkundigen, op voorschrift van een arts.

diensten

Oogverzorging

Nazorg na een chirurgische ingreep aan het oog.

diensten

Opvolging van diabetici

Integrale verzorging en opvolging van diabetespatiënten in samenspraak met de behandelende arts.

diensten

Palliatieve zorg

In de laatste fase van het leven staan we patiënten bij om hun comfort te optimaliseren en de pijn te bestrijden. De psychosociale begeleiding van de patiënt en zijn omgeving zijn enorm belangrijk.

diensten

Port-a- cath

Wij zijn gespecialiseerd in het pijnloos aanprikken van de poortkatheter. Wij voeren zowel spoelingen als infuustherapie uit.

diensten

Sondevoeding

We staan in voor de voeding van patiënten die niet meer in staat zijn om zelf te eten. De voeding wordt in dat geval toegediend via een sonde in de neus of rechtstreeks naar de maag met behulp van een voedingspomp.

diensten

Stomazorg

We volgen de toestand van de stoma op en staan in voor het verversen ervan. Het kan gaan over een colostoma op de dikke darm, een ileostoma op de dunne darm of een urostoma op de urinewegen.

diensten

Toilet en hygiëne

We helpen u bij het wassen en de persoonlijke hygiëne, bij het in- en uitstappen uit bed, bij het verversen van de kledij, het aandoen van slaapkledij en het aan- en afdoen van incontinentiemateriaal.

diensten

TPN

Totale parenterale nutritie (TPN) of voeding die intraveneus wordt toegediend aan patiënten die op eigen initiatief geen voeding kunnen innemen. Het toedienen kan enkel gebeuren door verplegers die daarvoor zijn opgeleid.

diensten

WONDVERZORGING

Wondheling is een complex proces. De genezing van de beschadigde huid kan om verschillende redenen verstoord verlopen. Een goede observatie van een verpleegkundige is daarom uiterst belangrijk. Bij een complexe wonde is een professionele behandeling zeker nodig.

HEEFT U GESPECIALISEERDE VERPLEEGKUNDIGE ZORGEN AAN HUIS NODIG?

Aarzel dan niet om een afspraak te maken met Venio Thuisverpleging in De Haan. Bel of mail ons vandaag nog.